Eleonore Bäck – Formgivare och illustratör är ett designföretag som erbjuder tjänster som produktformgivning, illustrerade mönster och designkonsultation.

Eleonore Bäck – Designer and illustrator is a design company that offers services like product design, illustrated patterns and design consultation.

Utvalda produkter