Björk

Björk

Björk är ett resultatet av ett samarbete mellan Eleonore Bäck formgivare & illustratör och uppfinnare Göran Hansson, GH Smart System. Genom att endast fästa en skena på väggen vid taklisten (vilket är de enda borrhålen som behöver göras) hjälper systemet dig att kunna placera dessa "björk-krukor" efter eget tycke och behov utan att göra någon mer åverkan på väggen.  Genom att använda "Björk" får du en större frihet att förnya utan att göra större och krångliga ingrepp. Genom att utnyttja höjden av väggen är denna produkt ultimat för dagens "compact living" livsstil där du lätt får hjälp med att frigöra yta och ger samtidigt möjligheten att ha en enkel odling även när du bor i lägenhet.  Miljö och hållbarhet är en stark stomme i formgivningen av "Björk". Krukorna kommer i platta paket där du själv enkelt viker ihop dina Björkkrukor. Detta p.g.a. att inte transportera onödig luft och istället kunna dra ner på antalet transporter av produkterna. Produkten "Björk" fungerar utmärkt i privat såväl som offentlig miljö.

Björk is a result of collaboration between Eleonore Bäck designer & illustrator and inventor Göran Hansson, GH Smart System. By only attaching a rail on the wall at the cornice (which are the only holes that need to be made), the system helps you to place these "birch pots" in its sole discretion and without need to do any more damage to the wall. By using the "Birch", gives you greater freedom to innovate without making major and complicated engaging. By taking advantage of the height of the wall, this product is perfect for the today's compact living lifestyle where you can easily get help to liberate space while also providing the ability to have a simple garden even when you live in an apartment. Sustainability is a strong foundation in the design of "Birch". The pots come in flat packages where you simply fold up your Birch Pots. This is due not to transport unnecessary air and instead be able to cut down on the number of shipments of products. The product "Birch" works well in both private and public environments.