Modisten

Modisten

Tapeten Modisten är en tapet som betonar en tid som varit och framhäver den romantiska känsla en skräddarsydd hatt kan få en att känna. Hattar från olika stilar och från olika tidsåldrar erbjuds nytt liv och får återigen komma in i var mans hem, dock inte denna gång som en huvudaccessoar utan som en dekor för väggen.

The wallpaper “Modisten” is a wallpaper that emphasizes a time that was and highlights the romantic feeling a customized hat can make you feel. Hats from different styles and from different eras offered new life and may again come into every home, but not this time as a head accessory but as a decoration for the wall.