Coffeetable

Coffeetable

Coffétable

Functionsketch

Det här är ett cafébord anpassat för utomhusbruk. Konstruktionen är gjord så att det skall vara billigt och enkelt att tillverka och är monterbar för att underlätta paketering och transport. Monteringen av bordet är okonstlat och skall lätt kunna göras av de flesta.

This is a coffee table suitable for outdoor use. The design is made so that it will be cheap and easy to manufacture, and is mountable to facilitate packing and transport. The assembly of the table is straightforward and can be readily made ​​by most people.