CS 47

CS 47

CS 47

CS 47

CS 47 scalemodel

CS 47 scalemodel with light

Utformandet av CS47 gjordes genom ett grupparbete under studietiden. Uppgiften var att välja ett närliggande område där det fanns ett stort behov av att förbättra ljussättningen. Jag och min grupp valde en cykelparkering där belysning var i stort sätt obefintlig. Vi insåg att detta var ett vanligt problem även på många andra cykelparkeringar och därför ett bra projekt att jobba med. Resultatet blev en kombinerad armatur och cykelställ vars mått är anpassade att kunna placeras på många olika platser.

Designing CS47 was made by a team work while studying. The task was to select a nearby area where there was a great need to improve the lighting. My group and I chose a bike parking where lighting was nonexistent. We realized that this was a common problem in many other bicycle parking and therefore a good project to work with. The result was a combined lighting and bike racks whose dimensions are adapted to be placed in many different locations.