Seating area for visitors

R2

Seating for visitors

Seating for visitors

Seating for visitors

 R2 är en sittgrupp tillverkad av endast återanvänt material. Material är hämtat från Stena Recycling och uppgiften var att tillverka en besöksstol. Jag och min grupp beslöt oss för att göra en hel sittgrupp eftersom det inbjuder mer till möte mellan människor och erbjuder en plats att vistas på under en längre tid.

R2 is a seating area made ​​from only recycled materials. The material is collected from Stena Recycling and the task was to produce a visitor's chair. My group and I decided to make an entire seating area because it invites to interaction beetween people and offers a place to stay in a longer period of time.